COVID-19

Скъпи родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от анкетата, свързана с препоръчителните мерки срещу Ковид- 19.

В анкетата са взели участие общо 269 родители, което е под 30% от родителите, получили имейли с покани да участват. От тях 24,2% (65 родители) са посочили, че са съгласни децата им да бъдат тествани за вирус Ковид- 19, а 75,8% (204 родители) са отбелязали, че не са съгласни, което означава, че учениците на 96 СУ. „Лев Н. Толстой” НЯМА да бъдат тествани за Ковид- 19.

За нас, екипът на 96. СУ „Лев Н. Толстой”, най- важно е здравето и безопасността на нашите ученици и никога не сме целели да извършваме „насилствено тестване” върху децата и младежите ни. Целта на анкетата, както беше упоменато и в нея, бе да осигури максимална безопасност и повече присъствени учебни занятия през учебна година.

С уважение,

Екипът на 96 СУ. „Лев Н. Толстой”

 

План за действие в условия на covid-19 в 96. СУ „Л. Н. Толстой”

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

 

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка за опазване здравето на цялата училищна общност, Ви молим за съдействие и покрепа, както следва:

  • Децата да идват здрави на училище.
  • Да осигурите по възможност на децата си мокри кърпички, гел – дезифектант, вода и закуска.
  • Да им напомняте за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по–често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да спазват дистанция помежду си.

Нека осъществяваме комуникацията по възможност онлайн, чрез телефон, имейл, електронен дневник и други дигитални технологии.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

 

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание
Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“,  достъпен на адрес

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ