Facebook

COVID-19


Уважаеми родители,

В изпълнение на заповеди на МОН №РД-09-4247/08.11.21г. и на МЗ №РД01-911/08.11.21г. Ви информираме, че от 16.11.2021 г. в сградата на училището  се допускат ученици, за които са подадени декларации за съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка и паралелките им са в присъствено обучение.

За последващо включване на ученици (понеделник – 6.12.2021г.) в процеса на тестване, декларации за съгласие от родителите ще се приемат в срок до 12:00 ч. на 2.12.2021 г. на имейл [email protected] или на място в училище. Учениците, за които има вече подадени такива, не се налага да подават декларации отново.

За ученици, които имат валиден зелен сертификат не се полага тест.


Видео за прилагането на неинвазивни антигенни тестове при децата

Скъпи родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от анкетата, свързана с препоръчителните мерки срещу Ковид- 19.

В анкетата са взели участие общо 269 родители, което е под 30% от родителите, получили имейли с покани да участват. От тях 24,2% (65 родители) са посочили, че са съгласни децата им да бъдат тествани за вирус Ковид- 19, а 75,8% (204 родители) са отбелязали, че не са съгласни, което означава, че учениците на 96 СУ. „Лев Н. Толстой” НЯМА да бъдат тествани за Ковид- 19.


За нас, екипът на 96. СУ „Лев Н. Толстой”, най- важно е здравето и безопасността на нашите ученици и никога не сме целели да извършваме „насилствено тестване” върху децата и младежите ни. Целта на анкетата, както беше упоменато и в нея, бе да осигури максимална безопасност и повече присъствени учебни занятия през учебна година.

С уважение,

Екипът на 96 СУ. „Лев Н. Толстой”

План за действие в условия на covid-19 в 96. СУ „Л. Н. Толстой”

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда


Уважаеми родители,

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка за опазване здравето на цялата училищна общност, Ви молим за съдействие и покрепа, както следва:

  • Децата да идват здрави на училище.
  • Да осигурите по възможност на децата си мокри кърпички, гел – дезифектант, вода и закуска.
  • Да им напомняте за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по–често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да спазват дистанция помежду си.

Нека осъществяваме комуникацията по възможност онлайн, чрез телефон, имейл, електронен дневник и други дигитални технологии.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!


Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условия на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание
Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“,  достъпен на адрес

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ