Facebook

Правим добрини

Тези прекрасни неща са изработени от сръчните ръчички на ученици от начален етап за великденската инициатива на Люлински дарители. Кампанията ще подсигури празничен обяд на 120 души от квартала.

Едносменен режим

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 96.СУ „Л. Н. Толстой“ ПРЕМИНАВА НА ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ. Екипът на 96.СУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповед  РД–01–220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че се възобновяват присъствените учебни занятия от 12.04.21 г. до 23.04.2021 г. вкл. за учениците от първи до четвърти, седми, осми, девети  и десети клас. От 26.04.21 г. до 29.04.2021 г. вкл. присъствено е …

Прием 1 клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 96. СУ е едно от най-големите училища в район Люлин. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката…

Седмица на отворените врати

В първия ден от Седмицата на отворени врати  (10.05 – 17.05.2021 г.) учениците от 1а, 1г, 3д, 4в и 4г четоха по роли, рисуваха, групираха предмети по различни признаци, обсъждаха различни пролетни празници и най-вече се забавляваха!   Уважаеми родители, резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I…

Информация за прием първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, За следващата учебна година кандидатстването за първи клас ще става през централизирана електронна система, разработена от Столична община. За повече информация относно системата и начинът за регистрация в нея, посетете линка тук. Преди стартиране на кампанията по кандидатстване, в сайта на 96.СУ ще бъде качен…

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и в изпълнение на заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 22.03.2021 г. до…

Извънкласни дейности

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват извънкласните дейности от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл.   Екипът на 96.СУ

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват присъствените учебни занятия от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл. за учениците от пети до дванадесети клас. Учебните часове ще се провеждат в електронна…