Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват присъствените учебни занятия от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл. за учениците от пети до дванадесети клас. Учебните часове ще се провеждат в електронна…

Прием в 5. клас

РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. За учебната 2021/2022 година да бъдат сформирани пет паралелки пети клас по 29 ученика: Паралелка с разширена подготовка по математика – критерии за балообразуване: Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно…

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–01–98/ 14.02.2021 г. и № РД–01–52/26.01.2021 г на министъра на здравеопазването организацията на учебните занятия е, както следва: Преустановяват се присъствените учебни занятия от 04.03.21 г. за учениците от пети, седми и единадесети клас. Учебните часове ще се провеждат в електронна…

Честита Баба Марта!

Учениците на 96.СУ , под ръководството на своите учители, изработиха многобройни мартенички с пожелание за много здраве, успехи и късмет!

В час по ФВС :)

В часовете по ФВС децата от начален етап се възползваха от хубавото зимно време! Под ръководството и с помощта на своите учители, сред много смях, се пързаляха с шейни, осигурени от училището.

Кариерно ориентиране

На 16.02.2021 г. телевизионната журналистка г-жа Десислава Томева се срещна със седмокласници от 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“ в Час на класа.   Тя представи пред тях професията на журналиста и отговори на многобройните им въпроси.                  

Споразумение за сътрудничество между 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” и УНСС

Г-жа Цветелина Вълчева, директор на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, подписаха споразумение за сътрудничество, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми.   На подписването присъстваха заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана…

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на Заповед № РД–01–98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия от 18.02.21 г. за учениците от VII  и XII клас, а учениците от VI клас продължават да се обучават в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат в електронна…

© 2022 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.