Училище на открито

Уважаеми родители, Най-учтиво Ви каним да присъствате на „Отворени врати“ на откритата сцена до 96. СУ в седмицата от 10.05.21-14.05. 21 г във времето 8.50 ч. до 17.00 ч. Учениците от начален етап с удоволствие ще споделят своите знания и…

Прием след 7. клас

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП – ТУК 1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания: Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 ч. Математика –…

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ, В изпълнение на заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че: – Учениците от I до IV клас продължават да се обучават присъствено. – Учениците от пети до дванадесети…

Засади дръвче

На 28.04.2021 г. ученици от 12 и 9 клас засадиха 20 фиданки в двора на 96.СУ предоставени от г-жа Ивелина Станчева, която се включи в събитието на Гората.бг за засаждането на 14 000 дръвчета. И ние сме част от инициативата…

Правим добрини

Тези прекрасни неща са изработени от сръчните ръчички на ученици от начален етап за великденската инициатива на Люлински дарители. Кампанията ще подсигури празничен обяд на 120 души от квартала.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповед  РД–01–220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че се възобновяват присъствените учебни занятия от 12.04.21 г. до 23.04.2021 г. вкл. за учениците от първи до четвърти, седми, осми, девети  и десети…

Прием 1 клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 96. СУ е едно от най-големите училища в район Люлин. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане…

Резултати от състезанието „Европейско кенгуру“

Уважаеми родители, резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.…