Facebook

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 б клас

Учениците от 6 б клас – клуб: “ Откриватели”Работят по екипни задачи, преоткривайки себе си и съучениците си.Част от екипната работа е да разберем защо е важно да грешим и какви са ползите от неуспехите.Откриваме как едно случайно направено петно може да даде безкрайни възможности за творчество, разгръщайки въображението и…

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 а клас

Учениците от 6а клас участват в проект „Учим заедно“. За децата е важно да могат да работят в екип, заедно със своите съученици и да си оказват взаимно помощ за различни задачи. Ученето може да се окаже забавно, когато трябва да подготвят урок – комикс и да го представят на…