Facebook

Дейностите на проекта “Заедно успяваме”

Дейностите на проекта им “Заедно успяваме” намират приложение в часа на класа: Учениците са разделени на 7 отбора на случаен принцип – с номер и цвят. Всеки отбор започва от номера на станцията, който отговаря на неговия номер. На всяка станция има комплект материали с цвета на отбора, които учениците…

Споделяне на добри практики с колеги

Всички педагогически специалисти от 96. СУ участваха в обмяната на добри практики и споделянето на опит в работилница по проект „Учим заедно“. Учителите, които работят по проекта, демонстрираха пред колегите си дейности и активности за развиване на социално-емоционално учене, като поставиха колегите си на мястото на учениците.

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 5 г клас

Дейности по проект „Учим заедно“ на клуб „Уникални изследователи от 5.г клас “ с ръководител Вероника Генова. В този клуб се учим на самоoсъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, управление на взаимоотношенията, отговорно взимане на решения. Учим, играем и творим, за да се справим и победим!

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 б клас

Учениците от 6 б клас – клуб: “ Откриватели”Работят по екипни задачи, преоткривайки себе си и съучениците си.Част от екипната работа е да разберем защо е важно да грешим и какви са ползите от неуспехите.Откриваме как едно случайно направено петно може да даде безкрайни възможности за творчество, разгръщайки въображението и…

Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 а клас

Учениците от 6а клас участват в проект „Учим заедно“. За децата е важно да могат да работят в екип, заедно със своите съученици и да си оказват взаимно помощ за различни задачи. Ученето може да се окаже забавно, когато трябва да подготвят урок – комикс и да го представят на…