Facebook

Важно!

Уважаеми родители, поради положителен PCR тест на ученик от 7А клас, паралелката преминава към обучение в електронна среда от разстояние от 10.11.2020 г. до 19.11.2020 г. включително. От ръководството

Уважаеми родители

Уважаеми родители, Непредвидените предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, ни накараха да обърнем внимание на важните неща. Признателни сме за отговорното поведение и загрижеността, за ежедневните Ви усилия да превърнем училището в безопасно място. Чрез добрия пример, който давате на Вашите деца, възпитавате у тях отговорност към най-ценното –…

Европейска седмица на програмирането

Във връзка с периода 10-25.10.2020г. училищата във всички европейски страни отбелязаха важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането“. 96.СУ участва с две събития, които се проведоха в училище под ръководството на Цв. Караиванова, С. Александрова и Н.Минева-Дамянова.

Ден на будителите

Ние, децата от 3А клас, подарихме на училищната библиотека книжки по случай 1 ноември – Ден на народните будители. Боян Георгиев, Борис и Стефан ни разказваха за Паисий Хилендарски, Петър Берон, Васил Левски, Георги Раковски, Любен Каравелов. Стоян рецитира стихотворение на Христо Ботев. Получихме и грамота за партньорство.

На вниманието на родителите и учениците на 96.СУ!

Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII – XII клас, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Присъствени са  учебните занятия за учениците от I-VII клас, които са в съответствие с Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година…