Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на Заповед № РД–01–98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия от 18.02.21 г. за учениците от VII  и XII клас, а учениците от VI клас продължават да се обучават…

Малката ни гимнастичка с голямо сърце, скрила в себе си мечта, устремена към нея с много труд и всеотдайност, получи поредната диплома за преминаване на спортно-техническо ниво в художествената гимнастика. Гордеем се с теб, ВИКИ!

Годишнина от създаването на 96. СУ

На 09.02.2021 г. празнуваме 38-та годишнина от създаването на нашето училище. Имахме и подарък-изненада. Дванадесетокласниците отвориха пълна кутия с балони за всеобща радост на малките ни ученици. Подготвихме презентация за Лев Николаевич Толстой в киното.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, в периода 04.02.21 г. – 17.03.21 г. учениците на 96.СУ за началото на учебния ден ще ВЛИЗАТ през входовете на сградата, както следва: 1 – 2 клас – централен вход №1 3 – 4 клас – вход №3 –…

Присъствено обучение 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД–01–51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването предстои завръщане на нашите ученици в класните стаи. Присъственото обучение ще продължи поетапно по утвърден график, както…

Извънкласни дейности

Уважаеми ученици и родители, В изпълнение на т.I.3 от заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, извънкласните дейности в училище са преустановени до края на извънредната епидемична обстановка. Бъдете здрави! Нека да бъдем отговорни към себе си и обществото! Екипът на…

Важно!

                                            Уважаеми ученици, учители и родители, екипът на 96.СУ Ви поздравява с настъпилата нова 2021 година с пожелание за…