Facebook

Религиите по света

Гост в часа на 2б клас беше г-жа Ж.Донкова, майка на Иван.Тя ни запозна с интересни факти от религиите по света.

Кариерно ориентиране

С огромно нетърпение децата от 4а клас очакваха ст. инспектор П.Петров. За трудния избор в живота си, за многото часове далеч от семейството, за загубата на колеги, за спасени и открити деца……Един учебен час не стигна! Очакваме следващите срещи!

Резултати от олимпиадата по БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ От олимпиада по български език и литература, общински кръг (14.01.2022г.) Клас Име Точки VI Е. Ш. 19 VI М. П. 21 VI К. П. 15 VI Н. О. 20 VI Я. В. 17 VI М. В. 17 VII В. И. 30 VII И. Н. 36 VII К. Д. 66…

Областен кръг на олимпиадата по математика 12.02.2022г.

Уважаеми ученици и родители,Информираме Ви, че Областният кръг по математика за учениците от IV и V клас, разпределени да се явят в 96. Средно училище, ще започне в 9.00 ч. Продължителността е 4 астрономически часа.Учениците, които подлежат на тестване с неинвазивни антигенни тестове, следва да се явят в 8.00 ч.…

Поздрав от Директора на 96. СУ

Уважаеми колеги, скъпи ученици,Имам удоволствието от името на екипа на нашето училище и лично от свое име да Ви поздравя най-сърдечно по повод 40 години от създаването на 96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“.Това е период, през който училището, носейки в себе си духа и вярата на нашия патрон Лев…

Викторина

Учениците от 7 Г клас отбелязаха 40-годишнината на 96 СУ с презентация на живота и творческия път на Л.Н.Толстой, както и викторина, посветена на неговия живот на руски език.