Записване на ученици в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Записването на приетите ученици в 96.СУ на второ класиране ще е на място в училището  в периода 14.06.2021 г. – 18.06.2021 г. (до 17.00 ч.) с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група. Заповядайте! Екипът…

17. юни – Ден на спорта в 96.СУ

Уважаеми родители, скъпи ученици, Екипът на 96.СУ Ви информира, че 17.юни 2021 г. е обявен за спортен празник с Решение на Педагогическия съвет №8 от 17.05.2021г. Денят е неучебен, но присъствен за учениците от 7. до 11 клас. Организирани са…

Купата на „Многознайко“ е за 96.СУ!

96. СУ спечели купата на Многознайко за отлично представяне на учениците от начален етап във финалните състезания Родна реч, Млад математик и Аз зная английски език. Децата спечелиха 11 индивидуални купи и около 200 златни, сребърни и бронзови медали. Поздравления…

Национална програма „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“ на 1, 2 и 3 юни имахме гости от СУ „Гео Милев“ – гр. Варна и ОУ „Кирил и Методий“ – с.Овча могила. Обменяхме опит, добри практики и презентирахме работата си по канадската система…

Национален ученически спортно-туристически събор

На 28 и 29 май в град Етрополе се състоя поредният Национален ученически спортно-туристически събор. В него взеха участие ученици, членове на туристически дружества и туристически клубове към училищата, разпределени в три възрастови групи. В много оспорвана надпревара, те демонстрираха…

Извънкласни дейности за периода 01.06 – 23.06.2021 г.

Уважаеми родители, Предлагаме на вашето внимание информация относно осигуряване на учениците от 96. СУ обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание, както и провеждане на дейности по интереси, проектни дейности, посещения на културни институции, спортни събития, които…

Присъствени учебни занятия

Уважаеми родители и ученици, Съгласно заповед № РД01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 11 клас включително, считано от 31.05.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно заповед РД-01-375/27.05.2021 г.…