Важно! Възстановяване на присъственото обучение за учениците от V до XII клас

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.-министъра на образованието и науката за възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до ХII клас е необходимо в срок до 12:00 ч. на 03.12.2021 г. да подадете през класните ръководители или на място в училище попълнена…

Важно!

Уважаеми родители, В изпълнение на заповеди на МОН №РД-09-4247/08.11.21г. и на МЗ №РД01-911/08.11.21г. Ви информираме, че от 16.11.2021 г. в сградата на училището  се допускат ученици, за които са подадени декларации за съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка и паралелките им са в присъствено…

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на пострадалите при ПТП в 96. СУ

Дали пред компютъра вкъщи или присъствено в училище, всички ученици участваха в отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Бяха проведени дискусии, свързани с безопасността в движението, споделени и обсъдени различни пътни ситуации и много видеоматериали. Малките учениците пред екрана рисуваха и показаха как е правилно…

Участие на наши ученици на Световна първенство по Карате-До Шотокан и Световна Кохай купа в Зренянин, Сърбия

На 13 и 14 ноември се състоя Световна първенство по Карате-До Шотокан и Световна Кохай купа в Зренянин, Сърбия. В състезанието взеха участие и двама ученици на 96. СУ.Изабела Матеева от 4.А клас и Мартин Драганов от 6.В бяха поканени да участват в Световното първенство, след спечелване на златни медали…

Успешно завършен проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Успешно завършен проект, възстановяване на училищна площадка по БДП по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ Осъществяването на този проект ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците…

Организация на учебния процес за 22.11

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед РД09- 4465/ 17.11.2021г. на Министъра на образованието и във врьзка с Решение № 957-ПВР от 16 ноември 2021 г. на ЦИК за насрочване на нов избор на 21 . 1 1.2021 г. за президент на РБългария учебните заниятия за учениците от 96. СУ ще се…