Facebook

Прием в 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Указания за родителите и учениците относно дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година-ТУК. 

График на дейностите


Профил

Хардуерни и софтуерни науки

Профил

Обществени науки