Facebook

Прием в 8 клас за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми кандидат- гмназисти,

Уважаеми родители,

Във връзка с петия етап на класиране в 8. клас Ви информираме, че във 96. СУ „Лев Николавич Толстой“  НЯМА свободни места.

Етап 1 – 17.08.2023 г. – 18.08.2023 г.

  • подаване на документи – заявление по образец и оригинал на свидетелство за основно образование от 09:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището.
  • класиране по бал по низходящ ред: 21.08.2023 г. до 16:00 ч.
  • записване на приети ученици: 22.08.2023 г. до 24.08.2023 г. до16:00. 

Съгласно Заповед №1330/03.08.2023 г. на Директра на 96. СУ

При отписване на ученик и освобождаване на място ще бъде обявено на сайта ни.

от ръководството


Профил

Хардуерни и софтуерни науки

Профил

Обществени науки

Указания за родителите и учениците относно дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година-ТУК

Със заповед № РД01-289/13.06.2023г. на Началника на РУО-София-град 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" е определено за училище гнездо, в което се подават документи за кандидатстване след VII.клас.

Работно време на комисията по прием в 96. СУ е от 8:00 до 18:00 часа съгласно Графика на дейностите за НВО.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
- със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]


Кодове на паралелките за кандидатстване в нашето училище:

903 - “Обществени науки“ – „Медии и журналистика“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

4449 – “Обществени науки“ – „Медии и журналистика“ с интензивно изучаване на испански език, втори чужд език по избор АЕ/РЕ
 
3318 - „Софтуерни и хардуерни науки“ – „Мултимедиен и графичен дизайн“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

4109 - „Софтуерни и хардуерни науки“ – „Киберсигурност“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език по избор ИЕ/РЕ

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература и математика от НВО:

Български език и литература – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

Математика – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.


НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2022/2023 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.