Facebook

Успешно завършен проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Успешно завършен проект, възстановяване на училищна площадка по БДП по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Осъществяването на този проект ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията,
свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението
по пътищата.