СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и в изпълнение на заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обучението ще се осъществява в електронната платформа Google classroom съгласно седмичното разписание.

Учениците ще могат да се възползват от учителски консултации по всички учебни предмети, а чрез електронната
платформа „Школо“ ще осъществяваме контакт за въпроси или решаване на възникнали проблеми

Желаем Ви да сте здрави, спокойни и уверени, че заедно ще посрещнем предизвикателствата и ще ги преодолеем!

От ръководството на 96.СУ