Facebook

2023/2024

ДОБЪР ПРИМЕР

Сърдечни благодарности за облагородяването на училищния двор в днешния почивен ден, скъпи деца и родители от 2.б клас!

Благодарим за помощта и добрия пример, който давате!

Бъдете здрави и добри хора!


Учениците от 1. до 7. клас получиха медалите и грамотите си от състезанието по английски език на „Многознайко“ за пролетния и финалния кръг от изминалата учебна година.

Купите си заслужиха най-добре представилите се деца в трите кръга на състезанието, които приключиха първи и показаха отлични знания във финалния кръг: Григор Железарски от 2.б клас и Валерия Тошева от 7.г клас.