Facebook

Проект „Учим заедно 2023“

За Проекта

В екипа на 96.СУ многократно е коментирана темата за липсата на социално-емоционални умения у учениците. Пред всеки преподавател стои предизвикателството освен да преподаде учебния материал, да възпита у учениците си умения, необходими им в живота и професионалната им реализация занапред. Уменията да контролират емоциите си, да успяват да се фокусират въпреки емоционалното си състояние, да търсят помощ при трудности и да се доверяват на учители и ученици са изключително ценни според педагогическите специалисти в училището. Придобиването и усъвършенстването на такива умения биха подобрили постиженията на учениците и биха направили работата на учителя донякъде по-лесна.
През настоящата учебна година създаваме извънкласна дейност, в която целенасочено ще развиваме компетентностите за социално – емоционално учене. Преподаватели от училището, съвместно с външен експерт и ментор, разработиха програма с дейности за клуб за ученици 5-7 клас, която включва конкретни цели, дейности, тестове за измерване на напредъка на учениците, инструкции и готови образователни материали за учениците. Всички тези елементи и самата програма в цялост ще могат да се използват дългосрочно от преподавателите, включени в проекта, както и от всички педагогически специалисти в 96-то училище, които са готови да интегрират някои от дейностите в час.

Учителите, които работят по проекта, са:
Евелина Петрова
Вероника Генова
Ангелина Боянова
Татяна Дервенска
Румяна Иванова
Искрен Рачев
Цветина Караиванова

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо- американския иневестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от конгреса в САЩ с подкрепата на международно развитие. За повече информация: https://us4bg.org/bg/

Фондация „Заедно в час“ е една от най-активните образователни организации в България, която вече 11 години работи по осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Дейности по проекта

 • Споделяне на добри практики с колеги
  Всички педагогически специалисти от 96. СУ участваха в обмяната на добри практики и споделянето на опит в работилница по проект „Учим заедно“. Учителите, които работят по проекта, демонстрираха пред колегите си дейности и активности за развиване на социално-емоционално учене, като поставиха колегите си на мястото на учениците.
 • Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 5 д клас
  Учениците от 5 Д клас работят по проект „Учим заедно“. Заедно откриват пътища към доверието, овладяване на емоциите и екипната работа. Ръководител: Румяна Иванова
 • Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 7 а клас
  7А клас- клуб „Мислители“ с ръководител – Искрен Рачев По време на занимания.
 • Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 5 г клас
  Дейности по проект „Учим заедно“ на клуб „Уникални изследователи от 5.г клас “ с ръководител Вероника Генова. В този клуб се учим на самоoсъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, управление на взаимоотношенията, отговорно взимане на решения. Учим, играем и творим, за да се справим и победим!
 • Дейности по проект „Учим заедно“ на ученици от 6 б клас
  Учениците от 6 б клас – клуб: “ Откриватели”Работят по екипни задачи, преоткривайки себе си и съучениците си.Част от екипната работа е да разберем защо е важно да грешим и какви са ползите от неуспехите.Откриваме как едно случайно направено петно може да даде безкрайни възможности за творчество, разгръщайки въображението и … Read more