Facebook

Час по физическо възпитание и спорт за родители

На 20.12.2022 г. госпожа Иванова и господин Илиев, проведоха час по физическо възпитание и спорт за родителите на ученици от 6.Б клас и 6.В клас.
Поздравления за всички родители, които взеха участие в учения процес.