Facebook

Фото конкурс

През месец март МО ПРИРОДНИ НАУКИ обяви фотоконкурс, посветен на 22. АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА.
Темата на конкурса беше : „Земята е нашият дом – да я опазим!“
В него взеха участие ученици от V до XII клас, а предварително определена комисия класира участниците.
Отличени бяха:
В категория Градска среда – Моника Методиева – VIг клас.
В категория Природа – Рая Пенкьовска -VIг клас.
В категория Моята грижа за Земята – Христина Георгиева – VIIIв клас.
Г- жа Мирела Димитрова, член на комисията, връчи грамотите с пожелание за бъдещи успехи.
Учителите от МО Природни науки вярват, че това е малка стъпка в грижата за НАШИЯ ДОМ – ЗЕМЯТА. Предстоят нови.