Facebook

Форми на обучение

Утвърдени форми на обучение
Правила за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на ИФО и СФО