Училище на открито

Уважаеми родители,
Най-учтиво Ви каним да присъствате на „Отворени врати“ на откритата сцена до 96. СУ в седмицата от 10.05.21-14.05. 21 г във времето 8.50 ч. до 17.00 ч.
Учениците от начален етап с удоволствие ще споделят своите знания и творчески способности.
Елате да се забавляваме заедно, като спазим всички противоепидемични мерки!

График Училище на открито