Училище – гнездо

Уважаеми родители скъпи седмокласници,

Информирам Ви, че съгласно заповед  № РД 01-5091/14.06.2022 г.,  96. СУ е  определено за училище, за приемане на заявления на учениците за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование в град София (училище-гнездо).

От 05-07 юли 2022 г., вкл. се подават заявления за участие в първи етап на класирането.

Комисията ще работи в кабинет 215 с работно време от 8:00 до 18:00 часа

Очакваме Ви!