2015/2016г.

Еднодневна екскурзия с учебна цел в гр. Перник

Зелено училище на Боровец ( 21.04.2016г. – 24.04.2016г.) с учениците от 3а,3е, 3в и 3д клас с надслов “ Пази и обичай природата“. Децата се запознаха с живота на прабългарите и участваха в битките с голямо желание и интерес.

„Червено и бяло“ – изложба на ученици от 5клас.

“ Вдъхновени от басните на Толстой“ – цветни илюстрации на ученици от 5 клас.

„Ваза с цветя“ – рисунки на 6 клас, изпълнени с графичен материал (въглен).

Патронен празник на 96 СОУ.