Facebook

Училищен вестник „The 96 Post“

С гордост обявяваме първия брой на нашия училищен вестник – „The 96 Post“! Стремежът ни е да създаваме все повече платформи, в които да отразяваме всички важни събития и постижения в живота на нашето училище.

Надяваме се, че „The 96 Post“ ще стане неотделима част от ученическия живот и че всеки от вас ще намери нещо вдъхновяващо и забавно в него.