Facebook

Ученически съвет

Участие в Коледните благотворителни базари на 96. СУ и район Люлин – Столична община.

Правилник на  ученическия училищен съвет
План на ученическия училищен съвет
Устав на ученическия съвет
Протокол № 1 от Общо събрание на ученическия съвет
Протокол № 2 от Общо събрание на ученическия съвет
Протокол № 3 от Общо събрание на ученическия съвет
Протокол № 4
Протокол № 5