Учениците от 8а клас в УНСС

Вестникът на УНСС проведе „планьорка“ заедно с ученици от 96. СУ „Лев Николаевич Толстой”.

Учениците ни от 8.а клас с профил „Обществени науки“ – „Медии и журналистика“ с интензивно изучаване на английски език, посетиха „планьорка“ на редакционния екип на Вестника на УНСС. На оперативката заедно с консултанта на вестника гл. ас. д-р Илия Вълков студентите и учениците обсъдиха темите за следващия брой на университетския вестник, както и участието на осмокласниците в него.

През 2021 г. УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ подписаха споразумение за сътрудничество. Целта му е интеграция между средното и висшето образование, повишаване на разпознаваемостта на университета сред учениците и експертна помощ към училищата.

Консултантът на вестника гл. ас. д-р Илия Вълков, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“, разказа на учениците за работния процес около изданието. „От тази година имаме изцяло нов екип начело с новият ни главен редактор Марина Мирчева. Той се състои от студенти от 1-ви, 2-ри и 3-ти курс от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Форматът на вестника е по-специфичен – той е институционално издание, насочено към студентите. Темите и историите са свързани с ръководството на университета, преподавателите, служителите и студентите“, каза гл. ас. д-р Илия Вълков.

Учениците разгледаха предишния и се запознаха с идеите за следващия брой, както и с акцентите във вестника и рубриките в него. Най-голям интерес те проявиха към рубриките „Успелите“ и „Извън обектива“. Учениците ще вземат активно участие в подготовката на този брой като важен опит в професионалния им интерес.

Срещата продължи с оживена дискусия между гимназисти и студенти. След това учениците посетиха телевизионното студио на катедра „Медии и обществени комуникации“, в което те ще имат възможност да тренират телевизионно поведение, ако изберат да изучават „Медии и журналистика“ в УНСС.

© 2022 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.