Facebook

Учениците от 5.а клас по проект „Заедно в час“

Учениците от 5.а клас по проект „Заедно в час“ изработиха картички и се забавляваха с игри на открито, като развиваха своите умения за работа в групи и даване на обяснения към своите съученици.