Учебни планове

Училищни учебни планове за учебна 2021-2022г.

Учебни планове 1-4 клас за учебна 2021-2022г.

1 клас     2 клас     3 клас     4клас

Училищни учебни планове 5-7 клас за учебна 2021-2022г.

5 клас     6 клас     7 клас

Учебни планове 8-11клас за учебна 2021-2022г.

8 клас     9 клас     10 клас   11а клас   12а клас     12б клас

Училищни учебни планове за учебна 2020-2021г.

Учебни планове 1-4 клас за учебна 2020-2021

Училищни учебни планове 5-7 клас за учебна 2020-2021г.

Учебни планове 8-11клас за учебна 2020-2021