Участие в национални програми

Уважаеми родители и ученици,

С удоволствие Ви информираме, че са одобрени кандидатурите ни по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение в прогимназиален етап“.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ има за цел заниманията с изкуства и спорт, които ще се реализират по програмата, да стимулират талантите на учениците, да повишат тяхната мотивация, да изградят качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност.

В модул „Изкуства“ одобрените ни групи са:

  1. „Музикално изкуство“ – вокална група – възрастова група 1 – 4 клас
  2. „Танцово изкуство“ – класически и съвременни танци – възрастова група 1 – 4 клас
  3. „Театрално изкуство“ – театър – възрастова група 5 – 7 клас

В модул „Спорт“ одобрени са:

  1. Баскетбол – момичета – възрастова група 5 – 7 клас
  2. Баскетбол – момчета – възрастова група 5 – 7 клас

По  „НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение в прогимназиален етап“ ще бъде оборудвана и обзаведена стая за дейности по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден. Ще бъдат осигурени книги за обезпечаване работата на учениците в следобедните часове, както и образователни, възпитателни и забавни игри.

© 2022 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" | WordPress Theme: Freddo by CrestaProject.