Facebook

Съобщение

Уважаеми родители, скъпи ученици! Информираме Ви че, съгласно заповед РД-09-1005/19.04.2024г. на Министъра на образованието и заповед СОА24-РД-09-2774/17.04.2024г. на кмета на Столична община, 2 май 2024г. е обявен за неучебен.

Така почивните дни за учениците и децата от 96. СУ ще започнат от 1 май и ще продължат до 6 май включително.