Facebook

Студенти стават учители

Като част от партньорството ни с 96. СУ „Лев Н. Толстой“ студентите от втори курс на специалност „Медии и журналистика“ Михаела Николова и Даяна Маринова и гл. ас. д-р Иван Вълчанов бяха гости на учениците от осми и девети клас.

Под формата на дискусия и игра учениците се запознаха с понятията „медийна грамотност“, „факт“ и „информация“ и получиха основни насоки за подбор и проверка на източниците на информация, които използват в ежедневието си.

Студентите бяха подготвили и предизвикателство за проверка на твърдение, което бе бързо разобличено от учениците.
Съвместните дейности на НашатаКатедра и партньорските ѝ гимназии, в които се осъществява профилирано обучение по медии и комуникации, продължават.