Facebook

„Стоп на разхищението на храните“

На 15 ноември в 96.СУ се проведе презентация и беседа на тема „Стоп на разхищението на храните“!

Училището ни е едно от десетте училища от цяла България, в които се провежда това събитие.

Присъстваха ученици от всички 4. класове, които участваха активно в беседата и получиха стикери, като част от кампанията, както и табло за училището.

Всяка година в ЕС се изхвърлят 88 млн. тона храна, което се равнява на 173 кг на човек.

В България годишно се разхищават 670 хил. тона храна, количество достатъчно за изхранването на 1.5 млн. българи под прага на бедността.

Европейската комисия се ангажира до 2030 г. да намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на равнище търговия на дребно и потребители.

Необходима е промяна в начина на хранене на хората. Много е важно да се предприемат действия за промяна в моделите на потребление и за намаляване на разхищението на храни.

Промяната на модела трябва да започне от подрастващите. Децата още от най-ранна възраст трябва да осъзнаят, че храна, годна за консумация, не трябва да се изхвърля и трябва от малки да си създадат навици да не разхищават храна, за чието производство са вложени много труд и ресурси.