Стипендии

КЛАСИРАНЕ на учениците по видове стипендии за ІI срок

КРИТЕРИИ  за допускане до класиране и отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование, размера на всеки вид стипендия и периода на получаване за първи срок на учебната 2021/2022г.

 

КЛАСИРАНЕ на учениците по видове стипендии за І срок