Стипендии

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_2 срок