Facebook

Стипендии

КЛАСИРАНЕ на учениците по видове стипендии за ІI срок


КЛАСИРАНЕ на учениците по видове стипендии за І срок


КРИТЕРИИ  за допускане до класиране и отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование, размера на всеки вид стипендия и периода на получаване за втори срок на учебната 2022/2023г.