Facebook

Стипендии за учебната 2023/2024 годинаКЛАСИРАНЕ на учениците по видове стипендии за ІI срок


КРИТЕРИИ  за допускане до класиране и отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование, размера на всеки вид стипендия и периода на получаване