Споразумение за сътрудничество между 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” и УНСС

Г-жа Цветелина Вълчева, директор на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, подписаха споразумение за сътрудничество, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми.

 

На подписването присъстваха заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и гл. ас. д-р Петкан Илиев, координатор на споразумението.

„96. СУ е иновативно, предлага образование съобразено с националните и европейски стандарти. Сътрудничеството ни ще доведе до реализиране на една от целите, заложени в политиката за развитие на УНСС – свързване със средното образование.“, посочи проф. Стоянова.

 

96. СУ „Лев Николаевич Толстой” и УНСС  ще се фокусират върху основополагащите знания за тенденциите в развитието на икономиката и обществените науки, софтуерните и хардуерни науки, както и знания за достиженията в практиката в развитите страни, възможностите за трансфер на „ноу-хау“ и добра практика.