Facebook

Споделяне на добри практики с колеги

Всички педагогически специалисти от 96. СУ участваха в обмяната на добри практики и споделянето на опит в работилница по проект „Учим заедно“. Учителите, които работят по проекта, демонстрираха пред колегите си дейности и активности за развиване на социално-емоционално учене, като поставиха колегите си на мястото на учениците.