Служебни бележки за целеви помощи за ученици от I. и VIII. клас за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че служебни бележки за целеви помощи за ученици от I. и VIII. клас за учебната 2021/2022 г. ще се издават от 25 август 2021 г.