Facebook

Дневен режим за учебната 2023/2024 година

Начало и край на учебния ден за ученици на присъствено обучение:

Клас                               Начало на учебния ден                         Край на учебния ден


Подготвителна                        8.30 ч.                                               17.30 ч.

група


I – II клас                                   8.20 ч.                                                  18.00 ч.


III- Vклас                                   8.00 ч.                                                  13.55 ч.

Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Kласове      –            продължителност

I – II клас                 35 минути

III– IV клас               40 минути

V – VII клас              40 минути

V III –ХII клас           40 минути

Дневен режим в 96. СУ  през учебната 2023/2024 г. за присъствено обучение на всички ученици в училището е , както следва:

Разписание на  часоветеIII – XII клас Разписание на  часоветеI и II клас

ГЦО

I –V клас

1.

8.00 – 8.40 8.00 – 8.35 12.00 – 18.0013.00 – 18.00
2. 8.50 – 9.30 8.50 – 9.25
3. 9.40 – 10.20 9.40 – 10.15
4. 10.45 – 11.25 10.45 –11.20
5. 11.35 – 12.15 11.35 –12.10
6. 12.25 – 13.05 11.50 – 12.25
7. 13.15 – 13.55