Свободни места

II клас –   4 с изучаване на АЕ
IV клас – 5 с изучаване на АЕ 
V клас –   5 с изучаване на ИЕ; 
                  6 с изучаване на AE;
VI клас –  6 с изучаване на АЕ;
VII клас – 4 с изучаване на АЕ;
X клас  –   4 с Чужди езици АЕ