Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА В 96.СУ КЪМ 15.12.2021 г.

1 КЛАС   НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
2 КЛАС	  4 СВОБОДНИ МЕСТА
3 КЛАС   7 СВОБОДНИ МЕСТА
4 КЛАС	  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
5 КЛАС   НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
6 КЛАС 	  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
7 КЛАС   НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
8 КЛАС 	  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
9 КЛАС   НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
10 КЛАС	  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
11 КЛАС  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

 

 

 

 

Списък на новоприетите ученици за учебна 2021/2022 може да видите ТУК