Свободни места

За учебната 2021/2022 г.: 


II клас –   4 с изучаване на АЕ

IІІ клас – 2 с изучаване на АЕ

IV клас – 0

V клас – 6 с изучаване на АЕ; 5 с изучаване на ИЕ

VІ клас – 4 с изучаване на АЕ; 2 с изучаване на ИЕ/РЕ

VII клас – 9 с изучаване на АЕ/ИЕ

ІX клас  –   1 с чужди език АЕ

ХІ клас – 2 с чужд език АЕ