Facebook

Световен ден на водата в 96.СУ

Днес с децата от 1.б, 1.д и 2.б клас птбелязахме деня на водата. Разговаряхме по темата, решавахме задачи за водата, направихме плакати и продължихме да облагородяваме двора на училището с различни цветя.

Децата и цветята се нуждаят от топлина и любов. Нека им ги даваме всеки ден!