Facebook

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

За отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия на 15.11.2022 г. в 96. СУ
се проведе инициатива, в която взеха участие всички класове в училището.
Във всеки клас в часа на класа се представи презентация, посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, която беше предоставена и подготвена от Комисията по БДП в училището.
В актовата зала учениците от VI “Б”, VI “В” и V “Г” клас заедно с техните класни ръководители, госпожа Анж. Иванова, г-н М. Илиев и г-жа С. Владимирова проведоха беседа и викторина с учениците. Проведеното занятие допринесе за формиране у учениците обществена непримиримост спрямо ежедневните нарушения на правилата за движение.

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!

Училищна комисия по БДП

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“