Родителски срещи

Уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание график  за родителските срещи, които ще се проведат в 96.СУ

както следва:

На 16.09.2020г.  за учениците от първа смяна

Начален етап – 18.00 часа

Прогимназиален етап  – 18.40 часа

На 17.09.2020г. за учениците от втора смяна

Начален етап – 18.00 часа

Прогимназиален етап  и гимназиален етап – 18.40 часа

Стаите, в които ще се проведат родителските срещи – ТУК