Родителска среща

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че родителските срещи ще се проведат в сградата на 96. СУ на 15.09.2021 г., както следва:

II – IV класове – за организацията на родителските срещи по класове, ще получите информация от класните ръководители.

V, VI класове – от 18,00 ч. по класни стаи

VII до Х класове – от 18,30 ч. по класни стаи

ХI и ХII класове – от 18,30 ч. в електронна среда в електронната платформа Google Classroom