Facebook

Родителска среща V клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители, на 05.09.2023 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по класове.