Facebook

Родителска среща

Уважаеми родители,

96.СУ „ Л. Н. Толстой“ организира традиционните родителски срещи  преди края на втория учебен срок.

Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва:

  • На 15.05.2024 г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците от I до IV клас;
  • На 15.05.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XI клас.

Родителските срещи ще се водят от класния ръководител на класа, за обсъждане на организационни въпроси, а по въпроси свързани с учебна дейност по премети ще вземат участие и преподаващите учители в съответните паралелки.