Родителска среща за І-ви клас

Уважаеми родители на новоприетите първокласници,

на 02.09.2021 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща по паралелки. Списъци с разпределението на приетите ученици по паралелки ще намерите на сайта ни в секция Прием 1 клас. 

С оглед спазване на мерките срещу разпространение на Ковид-19, допустимо е присъствието само на един представител на дете, който да носи лични предпазни средства (маска). Благодарим за разбирането!

Очакваме ви!

Екипът на 96.СУ