Книжовна школа на 96 СУ

По случай празника на българската азбука просвета и култура и на славянската книжовност, учениците от Работилница „Родолюбие“ и Работилница „Историческа памет“, се превърнаха в малки книжовници. Техни ръководители са Татяна Дервенска и Ивалина Христова.
Поздравления за децата и за колегите!