Facebook

Пътят на успеха

На 12.02. 2024г. учениците от 8г клас „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на АЕ“ профил „Киберсигурност“ и техният класен ръководител Драгомир Харизанов посетиха УНСС. За всички ученици мероприятието беше много вълнуващо, те се запознаха както с преподаватели така и със студенти от специалността „Киберсигурност и електронно управление“. Домакините ги въведоха в академичната среда и им разясниха условията за прием както и възможностите за специализиране в страната и чужбина.

Срещата беше изключително ползотворна и интересна за всички!