Facebook

Запознаване с професията Програмист

На 03.11.2020г. от 13.30 часа в компютърните кабинети се проведе онлайн презентация на „Софтуни“ на тема: „Професия програмист“ с учениците от 7а,б,в класове.