Facebook

Проекти

Проект „Учим заедно 2023“

„Учим заедно“ е фокусиран в училищни проекти, които целят повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности.


Обичам моето училище“
LightSource Charity

Целта на проекта “Обичам  моето училище” е да подкрепи образованието,  да подобри и осигури комфортна и релаксираща учебна среда в училищата, да  повиши реализацията на креативния потенциал и осъзнатост на децат