Присъствен учебен процес

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.-министъра на образованието и науката, в изпълнение на Заповед № РД-01-991/2.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-4813/3.12.2021г. на Министъра на образованието и науката присъственият учебен процес се възстановява за учениците от V до ХII клас, за които са внесени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове.

За последващо включване в присъствения учебен процес е необходимо в срок до 12:00 ч. на 09.12.2021 г. да подадете през класните ръководители или на място в училище попълнена декларация за съгласие за тестване с бързи антигенни неинвазивни тестове с проба от слюнка. Учениците с налични валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела (зелен сертификат) не се тестват.

За ученици над 14 годишна възраст е необходимо декларацията да се попълни от родителя и от ученика (с изключение на ученици, навършили 18 год.).

Не е необходимо родителите/учениците, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация!