Присъствени учебни занятия

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 11 клас включително, считано от 31.05.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно заповед РД-01-375/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Екипът на 96.СУ