Facebook

Приключи работата по програмата за развиване на социално-емоционалното и саморегулираното учене.

Приключи работата по програмата за развиване на социално-емоционалното и саморегулираното учене. На 11.06.2024 г. официално приключиха работата си клубовете по програма „Учим заедно“, реализирана от фондация „Заедно в час“. През цялата учебна година 7 класа от училището ни работиха по програмата с техните бивши или настоящи класни ръководители: VА клас с ръководител Евелина Петрова, VГ клас с ръководител Вероника Генова, VД клас с ръководител Румяна Иванова, VIА клас с ръководител Татяна Дервенска, VIБ с ръководител Ангелина Боянова, VIIА клас с ръководител Искрен Рачев и VIIГ клас с ръководител Цветина Караиванова. Усилията на ръководителите на клубовете бяха насочени към развиване на уменията за работа в екип, способностите за вземане на решения и търсенето на помощ. Децата представиха работата си, разказаха за заниманията си през учебната година, споделиха впечатленията и постиженията си с презентации, постери и игри. Те получиха сертификати за участието си в проекта. Събитието се превърна в истински празник с последвалата почерпка.

Благодарим на г-жа Албена Велчева за организацията на събитието и за подкрепата през цялата година!